Sponsor

Jumat, 03 September 2010

Manfaat Membaca Shalawat


Apabila kita perhatikan dan kita pelajari sejumlah hadits-hadits yang mengemukakan fadilah-fadilah dan faedah-faedah bershalawat dimuka, dan satu persatunya kita ambil pengertian, maka dapat kita simpulkan bahwa faedah-faedah bershalawat adalah :
1.       Dapat memperoleh limpahan dan kebajikan dari Allah Swt .
2.       Dapat memperoleh kebajikan mengangkat ( Meninggikan ) derajat dan menghapuskan kejahatan dan kesalahan.
3.       Memperoleh pengakuan kesempurnaan, iman, jika kita membacanya 100 kali.
4.       Menjauhkan kerugian, penyesalan dan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang shalih.
5.       Mendekatkan diri pada Allah Ta’ala.
6.       Memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan budak.
7.       Dapat memperoleh syafa’at.
8.       Memperoleh prnyataan dari Malaikatur Rahman.
9.       Memperoleh hubungan yang rapat dengan Nabi. Sebab seseoarng yang bershalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi, maka shalawat dan shalamnya itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi.
10.   Membuka kesempatan berbicara dengan Nabi.
11.   Menghilangkan kesusahan, kegundahan dan melapangkan rezeki.
12.   Melapangkan dada. Hal ini jika seseorang membaca shalawat 100 kali.
13.   Menghapuskan dosa. Hal ini jika seseorang membiasakan membcanya tiga kali sehari.
14.   Menggantikan shadaqah bagi orang yang tidak sanggup bershadaqah.
15.   Melipatgandakan pahala yang diperoleh. Hal ini apabila seseorang memperbanyak membaca shalawat dihari Jum’at.
16.   Mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah dihari kiamat.
17.   Menjadikan sebab do’a kita diterima oleh Allah.
18.   Dapat melepaskan diri dari kebingungan dihari kiamat. Maka apabila seseorang meninggalkan shalawat kepada Nabi, maka ia akan menghadapi kebingungan dan kekacauan dalam mahkamah di Padang Mahsyar.
19.   Memenuhi satu hak Nabi, atau menunaikan suatu tugas ibadah yang diwajibkan atas kita sebagai ummat. Apabila seseorang tidak bershalawat,ia berarti enggan memenuhi suatu hak Nabi yang wajib ia penuhi.
20.   Dipandang sebagai seorang yang mencintai Nabi.
Dikabulkan segala haja kebutuhannya.
Wallahu'alam